Hoe mogen we je helpen?

Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor de ondernemer?

Elk jaar wordt op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin staan de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Hoe zit het met de koopkracht en wat verandert er voor jou als ondernemer in 2023? Wij hebben het op een rijtje gezet.

Verhoging vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting gaat omhoog. Bedrijven betalen nu nog 15 procent belasting voor de eerste 395.000 euro winst en 25,8 procent boven de 395.000 winst. Deze drempel wordt fors verlaagd naar 200.000 euro winst.

Daarnaast stijgt met ingang van 2023 het belastingpercentage in één keer van 15 procent naar 19 procent. Ook het hoge tarief gaat omhoog; van 25 procent naar 25,8 procent.

Zelfstandigenaftrek daalt naar 900 euro in 2027

Het kabinet wil het verschil verkleinen tussen zelfstandigen en werknemers. Daarom komt er een snelle afbouw van de zelfstandigenaftrek. Oorspronkelijk zou dit belastingvoordeel voor onder meer zzp’ers in 2036 zijn afgebouwd tot 3.240 euro. Uit de Prinsjesdag stukken blijkt dat het de bedoeling is om de aftrek in 2027 te verlagen naar slechts 900 euro. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog 5.030 euro.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt

Ondernemers kunnen vanaf 2023 ook geen oudedagsreserve meer opbouwen. De oudedagreserve is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Bestaande oudedagsreserves kunnen nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld.

Koopkracht maatregelen

Het kabinet neemt daarnaast een aantal maatregelen om de koopkracht in 2023 te bevorderen. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt licht van 37,07 procent naar 36,93 procent. Daarnaast nemen de heffingskortingen toe.
  • De huurtoeslag gaat omhoog met 16,94 euro per maand. 
  • De zorgtoeslag stijgt naar maximaal 154 euro per maand.
  • Het kindgebonden budget wordt verhoogd.
  • In 2023 stijgt de belastingvrije vermogensdrempel van 50.650 naar 57.000 euro. Wel stijgt de belasting over dit vermogen de komende jaren van 31 naar 34 procent in 2025.

Zorgverzekering

Het kabinet stelt elk jaar een rekenpremie voor de zorgverzekering vast op basis van de verwachte zorgkosten. Het kabinet verwacht dat de zorgpremie volgend jaar met 11 euro per maand omhooggaat. Per maand komt dat neer op een premie van 137 euro. De zorgverzekeraars zijn niet verplicht om hier in mee te gaan maar in de praktijk betekent dit vaak wel dat ze deze verhoging doorberekenen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 22-09-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer Keuzes
Onze vestigingen
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie