Hoe mogen we je helpen?

Tips voor schade melden

Schade hebben is altijd erg vervelend. Daarom doen wij ons best om u met uw schade bij te staan en de afwikkeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Echter, zelf kunt u ook bijdragen aan een vlotte afwikkeling van uw schade, vandaar dat wij u graag een aantal belangrijke tips geven. 

Verkeerschade

Aanrijding met een ander voertuig, fietser, voetganger, vast object, wild etc.

Tip 1. Probeer -ter plaatsen- altijd een Europees aanrijdingsformulier in te vullen met de tegenpartij. Vul de voorzijde zo volledig mogelijk in. Zet kruisjes waar van toepassing, beschrijf een duidelijk situatieschets en zorg ervoor dat het door beide partijen is ondertekend. Mocht u het ergens niet over eens zijn, zoals de situatieschats of de toedracht vermeld dit dan direct onder 'Mijn opmerkingen'. Zo kunt u het alsnog ondertekenen. Haal na het ondertekenen beide vellen van elkaar los zodat iedere partij zijn achterzijde zo volledig mogelijk kan invullen. Verstuur het formulier vervolgens zo snel mogelijk naar uw tussenpersoon of verzekeraar. 

Tip 2. Mocht u geen schade formulier bij de hand hebben, download deze dan onder het kopje 'Europees aanrijdingsformulier'. 

Tip 3. Maak altijd fotos met u mobiel van het voertuig van de tegenpartij. Zorg ervoor dat het kenteken en de positie van het voertuig op de web of tegen uw voertuig goed te zien is. UW eigen schade loopt niet weg dus daar hoeft u niet veel foto's van te maken. 

Inboedel- of woonhuisschade

Waterschade, brandschade, stormschade, glasschade etc. 

Tip 4. Probeer zo spoedig mogelijk de oorzaak op te sporen en het te verhelpen. Heeft u bijvoorbeeld waterschade als gevolg van een lekkage en weet u niet waar het vandaag komt? Bel ons dan voor verder advies en begeleiding. In de regel is de gevolgschade verzekerd, maar de kosten voor het herstel van de oorzaak niet. Maak indien mogelijk foto's om de oorzaak later aan te kunnen tonen, mocht daar om gevraagd worden. Meld woonhuisschade zo snel mogelijk. Het is beter schade zo veel mogelijk te beperken en wij kunnen u direct bij staan. 

Tip 5. Heeft u schade aan uw inboedel. Gooi het beschadigde object dan NOOIT meteen weg. Verzekeraars willen regelmatig dat het bezit van de beschadigde goederen aangetoond wordt. Het is ook verstandig aankoopbewijzen te bewaren, met name van duurdere artikelen en kleding. 

Tip 6. Informeer altijd bij de desbetreffende winkel of leverancier of schade hersteld kan worden en vraag indien mogelijk een offerte van de herstelkosten. 

Reisverzekering en annulering

Tip 7. Probeer bij verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van uw bagage, altijd aangifte te doen bij de politie, het hotel of op het vliegveld.  Bewaar electronica, zoals camera's, audio-apparatuur niet in uw koffers, maar neem deze mee in uw handbagage.

Tip 8. Bel bij ziekte, ziekenhuisopname of ongeval in het buitenland, of wanneer u eerder moet terugkeren vanwege een calamiteit, thuis DIRECT het alarmnummer van uw reisverzekering. Zorg ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft wanneer u op reis gaat.  Ga niet op eigen initiatief vluchten omboeken en dergelijke. De alarmcentrale zal dit voor u regelen als dat nodig is.

Overige schades

Neem bij overige schades contact met ons op zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de afwikkeling zo vlot mogelijk zal verlopen.