Hoe mogen we je helpen?

De eerste 24 maanden

Krachtens wettelijke bepalingen bent u als werkgever verplicht een zieke werknemer gedurende de eerste 24 maanden (na een wachttijd) het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter

Het is wel van belang, dat u in goed overleg met uw ARBO-dienst, zich houdt aan de verplichtingen ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter. Daarin is onder meer geregeld, dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren

Niettemin betekent ziek personeel wel, dat uw salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid verricht kan worden.
Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen. Voor de overige ondernemingen kunnen de gevolgen van ziek personeel echter zo groot zijn, dat verzekeren de voorkeur gaat verdienen.

Traditioneel 

Deze kan u helpen het risico op te vangen. Doorgaans wordt hierbij een eigen-risico-termijn van 7 of 14 dagen aangehouden. Langere eigen-risico-termijnen zijn overigens ook mogelijk. Maar duurt de ziekte langer, dat kunt u de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar. 

Stop loss

Bent u als ondernemer goed in staat de meeste ziektegevallen te financieren uit eigen vermogen, dan zult u er wellicht toch behoefte aan hebben al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreekt u met de verzekeraar af dat u zelf 70, 80, 90 of zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen

De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere 'groepsoplossingen'.

Van ons mag u in ieder geval verwachten dat wij als uw adviseur de verschillende oplossingen helder voor u naast elkaar zetten.

Meer weten? Of tijd voor een verhelderend gesprek?

U kunt ons bereiken via het tabje 'contact' 

Zullen we zeggen 'Tot straks'? 

 

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie