Hoe mogen we je helpen?

Schade door stagiaires - Wie is aansprakelijk?

Moet je als ondernemer stagiaires apart verzekeren of zijn ze meeverzekerd als werknemers?

Een stagiaire is niet in alle opzichten gelijk te stellen met een werknemer, toch zijn er wel overeenkomsten. Wie draagt de verantwoordelijkheid bij schade?

Er zijn twee soorten van aansprakelijkheid te onderscheiden. Het kan gaan om aansprakelijkheid voor schade aan stagiaires of om aansprakelijkheid voor schade door stagiaires. In beide gevallen is het de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt. Daar bestaat weleens verwarring over.

Hoe zit het bij schade aan een stagiaire?

Wettelijk is het vastgelegd dat de werkgever aansprakelijk te stellen is voor schade aan de stagiaire, maar de situatie rondom de schade kan wel zorgen voor een andere aansprakelijke. De vraag is hoe de stagiaire schade heeft opgelopen. In hoofdlijnen is de ‘werkgever’ aansprakelijk voor schade ontstaan op het werk / tijdens de stage. De oorzaak van de schade moet wel in het kader van het werk ontstaan zijn. Bij het vallen van de trap is er relevantie met de werkzaamheden. Niet als de stagiaire in een bedrijfshal aan het voetballen is met een leeg waterflesje. Wat wel en niet arbeid gerelateerd is, is een grijs gebied.

En bij schade door de stagiaire?

In de wet wordt gesproken over de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Bij een stagiaire is het dus de vraag of de verhouding gelijk te stellen is met die van een werknemer. Volgens rechtelijke uitspraken is dat inderdaad het geval. Dus ook in dit geval is de aansprakelijkheid gelijk aan die bij een werknemer. De stagiaire kan zelf aansprakelijk zijn bij opzet of bewuste roekeloosheid. Maar de stagiaire wordt net als de werknemer beschermd door de wet. De stagiaire moet het wel erg bont maken om de werkgever onder de aansprakelijkheid uit te laten komen.

De school heeft mogelijk een ongevallenverzekering geregeld

Voor scholieren of studenten hebben scholen vaak een ongevallenverzekering geregeld. Maar deze verzekeringen keren maar in een aantal situaties uit. Bij overlijden keert de verzekering bijvoorbeeld 10.000 euro uit en bij blijvende invaliditeit 100.000 euro. Maar deze verzekering neemt de aansprakelijkheid van de werkgever niet weg. Dit maakt het zelf verzekeren van het risico niet zinloos.

Zijn stagiaires meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering?

Dat is zeker mogelijk, maar laat het wel nakijken. Het meeverzekeren kan in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Hierin is vaak de werkgeversaansprakelijkheid verzekerd. Grote kans dat stagiaires meeverzekerd zijn, want het inzetten van stagiaires is gebruikelijk voor ondernemers, maar krijg hier wel zekerheid over voordat je stagiaires inzet.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-12-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer Keuzes
Onze vestigingen
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie